แปลเพลง XXL – LANY เนื้อเพลงและความหมาย แปลเพลง “XXL” และความหมายของ LANY ต่อไปนี้คือข้อความที่ตัดตอนมาจากเนื้อเพลงของเพลง: All my favorite songs are from 2018 We flew around […]